06-10964937 info@w5h.nl

W5H in succesvolle interim opgaven

De mens in succesvolle projecten

De factor mens, zowel aan de participerende als aan managementzijde, is een onderschatte succes factor. Het is de mens die grote invloed heeft op de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Bij Projectmanagement wordt veelal gestuurd op de factoren tijd, kosten en projectdoel.
Een veel gemaakte fout bij (interim) project management is dat in de initiëringsfase over de randvoorwaarden en risico’s te gemakkelijk heen gestapt wordt en er onvoldoende doorkijk is naar jarenlange gebruikstijd van de installaties en de daarbij behorende bedienings- en onderhoud aspecten.

Project Expertise

 • Zuivel industrie
 • Voeding- en genotmiddelen industrie
 • Proces- en Machinebouw
 • Energie en Utilities

Interdisciplinaire factor

W5H voert daarom projectmanagement op basis van 4 Dimensies rondom (multidisciplinaire) projecten te weten:

 • Duidelijke fasering in projecten (Scope bepaling, specificatie, conceptueel-, basic-, detailontwerp, constructie, implementatie en Operate & Maintain
 • Multidisciplinaire kennis en integrale participatie van de betrokken disciplines.
 • Betrokkenen (Elke fase heeft zijn betrokkenen, echter vergeet de betrokkenen uit de Operate & Maintain fase niet in eerdere fase te betrekken)
 • Deliverables (wat moet feitelijk geleverd worden in de verschillende fasen)
 • W5H Projectmanagement is dan ook geheel van initiëren en beheersen van projecten met bewustzijn van de genoemde dimensies.

Project Expertise

 • Zuivel industrie
 • Voeding- en genotmiddelen industrie
 • Proces- en Machinebouw
 • Energie en Utilities

W5H

W5H is de internationaal gehanteerde methodiek om een analyse- of ontwerpproces volledig en gekaderd te laten plaatsvinden. Kern is dat aannames doen uit den boze is. Het is om die reden dan ook de naam van de organisatie die staat voor kwalitatief Project en Interim-Management.

W5H voegt aan standaard projectmanagement, waarbij de focus ligt op Budget, Deliverables en Time, drie essentiële dimensies toe.

 • duidelijke en volledige scoping
 • de mens
 • interdisciplinaire factor

DE MENS

In projecten wordt de inhoudelijkheid (meetbaar, tastbaar en zichtbaar) te vaak leidend gemaakt en wordt de mens(elijke) factor te weinig gemanaged. Dit terwijl juist de betrokkenen en de betrokkenheid de kern zijn voor een succesvol project.

Wie zijn de betrokkenen en in welke rol? (welke disciplines zijn betrokken en hebben welke impact en belangen).
Succesvol projectmanagement is dan ook verder kijken dan de standaard Project KPI’s.

lees verder… 

Projectmanagement

Project management is het geheel van initiëren, beheersen en implementeren van projecten. De factor mens, zowel aan de participerende als aan managementzijde, is een… lees verder->

Interim management

Interim (vrij vertaald ‘tijdelijke’) manager met inzet voor een specifiek en/of tijdelijk karakter. Interim opdrachten hebben een diversiteit aan hun oorsprong, maar hebben ook… lees verder->

W5H methodiek

Na een gedegen analyse volgt de uitvoering- of actiefase. Maar hoe volledig is de analyse fase geweest? W5H is de methode, waarbij de randvoorwaarden en kaders… lees verder->