06-10964937 info@w5h.nl

Methodisch en volledig

W5H is een praktische en efficiënte methode en wordt internationaal gehanteerd. 

W5H Methodiek

W5H toepassen

Na een gedegen analyse-, haalbaarheid-, engineering- en aanbestedingsfase volgt de constructie en implementatiefase. Maar hoe volledig is de analyse fase geweest? Zijn de doelen SMART en de risico’s benoemd? Onzekerheden, aannames en onvoorziene risico’s veroorzaken Scope Creep en hebben impact op het projectresultaat.

Who, What, Where, When and Why.

Met het doorlopen van de ‘W’ fase ontstaat een grondige en volledige analyse en voorkomt in latere fase aannamen (= Orientatie of analyse-fase). Op basis van deze ‘W’ analyse wordt de ‘H’ fase (= Concept- of Engineeringfase) doorlopen, waarbij telkens getoetst wordt of deze voldoet aan, en valt binnen de kaders van de analyse fase. 

How

In de ‘H’ Fase wordt feitelijk richting en inhoud gegeven aan het vraagstuk. 

Methodisch & volledig

W5H is een praktische en efficiënte methode, waarbij de doelstellingen, randvoorwaarden, kaders en risico’s middels ‘W’ vragen worden beantwoord. De W5H methode wordt Internationaal gehanteerd, o.m. in diverse dienstverlening branches, journalistiek, maar bijvoorbeeld ook bij defensie.

Wanneer de W5H methodiek?

  • Projecten (scope bepaling, oriëntatie, haalbaarheid, engineering)
  • Onderzoek (definitie, oriëntatiefase)
  • Verbeterprocessen (PDCA – DMIAC)
  • Analyse processen 

 

VOOR WIE?

De W5H methode wordt in de praktijk op vele verschillende niveaus in organisaties gebruikt en kan binnen een (project) organisatie in korte tijd aangeleerd worden. Bovendien maakt de methodiek het mogelijk parallelle activiteiten op te starten (over disciplines en verschillende betrokkenen) en de resultaten hiervan eenvoudig te bundelen.

Projectmanagement

Project management is het geheel van initiëren, beheersen en implementeren van projecten. De factor mens, zowel aan de participerende als aan managementzijde, is een… lees verder->

Interim management

Interim (vrij vertaald ‘tijdelijke’) manager met inzet voor een specifiek en/of tijdelijk karakter. Interim opdrachten hebben een diversiteit aan hun oorsprong, maar hebben ook… lees verder->

W5H methodiek

Na een gedegen analyse volgt de uitvoering- of actiefase. Maar hoe volledig is de analyse fase geweest? W5H is de methode, waarbij de randvoorwaarden en kaders… lees verder->