06-10964937 info@w5h.nl

Centraal utilitair gebouw ENTRANCE

Het ENergieTRansitieCEntrum is de energie-transitie proef tuin voor de meest uiteenlopende energie opwekkingssystemen. Als project adviseur was de opdracht het koppelen van alle energie (rest) stromen. In het finale ontwerp worden alle energie stromen (AC-DC voedingsgrid, rest warmte en -koude) middels een Energie Transitie Brug (ETB) naar het Centraal Utiliteit Gebouw (CUG) gebracht. Overcapaciteit  (elektriciteit, warmte en koude) wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de lesgebouwen.

Bekijk hieronder het eind resultaat.